Per què una Cooperativa

@avantvacoop
sietressona_Avantva

Per què una cooperativa 

Avantva és una cooperativa sense ànim de lucre. 

 

La següent definició la podeu trobar igual o molt semblant a moltes pàgines web. Només amb l'afany d'explicar-vos millor com és, parafrasegem algunes línies d'aquestes:

Una cooperativa és una associació autònoma de persones agrupades de forma voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Les cooperatives són empreses participatives, amb valors, basada en les persones, amb estructures i un funcionament democràtic d’acord amb els principis cooperatius.

Els principis cooperatius són pautes mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica els seus valors. Són 7:

 • 1r. Adhesió voluntària. Les cooperatives són organitzacions voluntàries: són les sòcies i els socis els qui prenen la decisió de formar-ne part. La cooperativa està oberta a totes les persones que poden aportar-hi el seu treball o usar-ne els serveis o i que estan disposades a acceptar les responsabilitats de ser socis, sense discriminació social, política, religiosa, racial o sexual.
   
 • 2n. Gestió democràtica per part de les sòcies. Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels seus socis i sòcies, que participen activament en la fixació de les polítiques d'actuació i en la presa de decisions. La participació suposa el dret i el deure de ser escollit per als càrrecs socials de la cooperativa. La distribució de vots no es basa en el capital, sinó que cada soci té un vot.
   
 • 3r. Participació econòmica de les sòcies. Per formar part d'una cooperativa cal aportar un capital, que es fixa als estatuts, la llei no fixa cap quantitat mínima. Els socis i sòcies gestionen el capital de manera democràtica. La distribució dels excedents es fa retribuint de manera principal la participació en l'activitat cooperativitzada, el treball en el nostres cas, no la participació en el capital.
   
 • 4t. Autonomia i independència. Les cooperatives són organitzacions autònomes, gestionades pels seus socis que han de mantenir la llibertat de controlar el seu propi destí.
   
 • 5è. Educació, formació i informació. Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i sòcies i als treballadors perquè puguin contribuir al desenvolupament de les seves cooperatives d'una manera eficaç. També informen el gran públic (entorn), especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i beneficis de la cooperació.
   
 • 6è. Cooperació entre cooperatives. Les cooperatives serveixen als seus socis i sòcies d'una manera eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
   
 • 7è. Interès per la comunitat. Les decisions que pren la cooperativa han de ser responsables amb l'entorn en què està situada i promoure la participació en el desenvolupament de la comunitat.
   

Avantva té per objecte prestar subministraments i serveis, produir béns i realitzar operacions de millora econòmica i tècnica d’activitats professionals o d’explotacions industrials o de serveis. Ser sòcies implica que es té veu i vot en les decisions de la cooperativa.

Com a cooperativa sense ànim de lucre, els beneficis no es reparteixen sinó que es reinverteixen en la pròpia cooperativa. Aquests ingressos es deriven de les quotes que els socis aporten a la cooperativa i les seves activitats i venda de productes.

La forma jurídica de la cooperativa, ens va semblar la millor forma de compartir una finalitat, uns valors i afinitats comuns en totes nosaltres, que com a grup tirem endavant. 

Si us ressona la cooperativa... 

Avantva!