FAQs Preguntes Freqüents

1. Avantva Coop és una Cooperativa, però què és una cooperativa?
2. Quines àrees té Avantva Coop
3. Hi ha permanència mínima o permanència màxima?
4. Per a ser usuàries, hem d’estar donades d’alta com a autònomes?
5. Què implica ser sòcies de la cooperativa? 
6. Avantva oferirà un servei d’enviament des de les seves instal·lacions? Quin preu tindrà?


7. Quina serà la seva infrastructura? 
8. Quins requisits cal tenir per entrar a l’obrador? (estudis, títols, experiència, tipus de productes a elaborar, certificacions, etc.)
9. Quin equipament tindrà l’obrador?
10. Si alguna usuària ja té algun tipus de maquinària voluminosa, la podríem deixar a les instal·lacions, o l’hauríem de portar cada vegada?
​​​​​​​11. Els expedients d'avaluació i anàlisis de lot bàsiques, es podran fer al laboratori d’Avantva?
12. Hi ha algun tipus de restriccions amb el tipus de cosmètica que elaborem?
13. Podem utilitzar l’obrador per a organitzar tallers?
14. Quantes persones alhora hi haurà produint? 
15. Quins seran els criteris de reserva per distribuir els horaris de venir a produir?
16 Quin és el paper de la persona responsable? fa també d'assessora? de guia durant el nostre procés si ens estem iniciant?
17. Quins espais de l’obrador hi haurà disponibles per persona ( ex. emmagatzematge, assecador)? 
18. L’obrador tindrà segell ecològic? 

19. De quina manera es podrà participar dins l’obrador?
20. L'electricitat per abastir l'edifici serà provinent de fonts renovables?
21. Hi haurà mesures de seguretat a l'edifici?
22. Com es gestionarà la neteja? Què passa si un dia arribo i no m'ho trobo en condicions?

 

COOPERATIVA

 

1. Avantva Coop és una Cooperativa, però què és una cooperativa?

​​​​​​​

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’agrupen voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Les cooperatives són empreses participatives, amb valors, basada en les persones, amb estructures i un funcionament democràtic d’acord amb els principis cooperatius.

Els principis cooperatius són pautes mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica els seus valors. Són 7:

 • 1r. Adhesió voluntària. Les cooperatives són organitzacions voluntàries: són les sòcies i els socis els qui prenen la decisió de formar-ne part. La cooperativa està oberta a totes les persones que poden aportar-hi el seu treball o usar-ne els serveis o i que estan disposades a acceptar les responsabilitats de ser socis, sense discriminació social, política, religiosa, racial o sexual.
   
 • 2n. Gestió democràtica per part dels socis. Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels seus socis i sòcies, que participen activament en la fixació de les polítiques d'actuació i en la presa de decisions. La participació suposa el dret i el deure de ser escollit per als càrrecs socials de la cooperativa. La distribució de vots no es basa en el capital, sinó que cada soci té un vot.
   
 • 3r. Participació econòmica dels socis. Per formar part d'una cooperativa cal aportar un capital, que es fixa als estatuts, la llei no fixa cap quantitat mínima. Els socis gestionen el capital de manera democràtica. La distribució dels excedents es fa retribuint de manera principal la participació en l'activitat cooperativitzada, el treball en el nostres cas, no la participació en el capital.
   
 • 4t. Autonomia i independència. Les cooperatives són organitzacions autònomes, gestionades pels seus socis que han de mantenir la llibertat de controlar el seu propi destí.
   
 • 5è. Educació, formació i informació. Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i sòcies i als treballadors perquè puguin contribuir al desenvolupament de les seves cooperatives d'una manera eficaç. També informen el gran públic (entorn), especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i beneficis de la cooperació.
   
 • 6è. Cooperació entre cooperatives. Les cooperatives serveixen als seus socis i sòcies d'una manera eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
   
 • 7è. Interès per la comunitat. Les decisions que pren la cooperativa han de ser responsables amb l'entorn en què està situada i promoure la participació en el desenvolupament de la comunitat.
   

Avantva, com a cooperativa té per objecte produir béns i realitzar operacions de millora econòmica i tècnica d’activitats professionals o d’explotacions industrials o de serveis.

Com a cooperativa sense ànim de lucre, els beneficis no es reparteixen sinó que es reinverteixen en la pròpia cooperativa. Aquests ingressos es deriven de les quotes que els socis aporten a la cooperativa i les seves activitats i venda de productes.

Ser sòcies implica que vosaltres podeu tenir veu i vot en les decisions de la cooperativa. 

 

2. Quines àrees té Avantva Coop?

 

Avantva és una cooperativa i ofereix equipaments i serveis en diferents àmbits, sempre orientats a les sòcies i a les persones. Distingim tres àrees diferents a Avantva:

 • Obrador cosmètic i agroalimentari. Les membres poden fer ús de l’obrador i de tots els seus espais, de la manera acordada. Això també inclou el dret a poder fer ús de la zona de descans.
 • Espai polivalent. Aquesta sala està adreçada a desenvolupar activitats que requereixin d’un espai més gran on hi puguin participar més persones, com ara activitats, o tallers que dugueu a terme.
 • Punt de venda. Podreu vendre els vostres productes al punt de venda físic i online. Com a membres d’Avantva també gaudireu de descomptes en alguns productes de la botiga.
   

3. Hi ha permanència mínima o permanència màxima?

 

Hi ha un mínim de permanència d'un any, tant per a sòcies com per a no sòcies. Aquest supòsit es recull a l’article 14 dels nostres estatuts.

 

4. Per a ser usuàries, hem d’estar donades d’alta com a autònomes ?

 

Vosaltres com a artesanes, sou treballadores independents i podeu desenvolupar la vostra activitat com creieu pertinent en el vostre cas. 

 

5. Què implica ser sòcies de la cooperativa?

 

Tal i com s’ha concebut Avantva des de l’inici, es basa en els valors de l’economia social i solidària, implica que és un projecte cooperatiu i col·laboratiu, que fem unió i força entre totes. De nosaltres en depèn que es realitzi i puguem gaudir del projecte. Totes en som una peça clau.

Si t'agraden els nostres valors, i vols participar en el desenvolupament de la cooperativa, a més a més de tenir veu i vot, t'hi pots associar. 

Què farem a l'inici? Doncs abans de tot, crearem espais de convivència i trobades  (online i presencials) per a conèixer-nos i crear vincle. Fins i tot, durant les tasques d’habilitació de l’edifici, podreu venir a veure o participar en les obres, o organitzar una jornada de treball i per posar el vostre granet de sorra (però això no és necessari, sinó voluntari, ja que contractarem professionals per a fer-ho). 

 

6. Avantva oferirà un servei d’enviament des de les seves instal·lacions? Quin preu tindrà?

 

Avantva oferirà l’enviament quan les compres estiguin fetes a través de la web del punt de venda, sempre i quan hi hagi stock. Pel que fa al preu de  l’enviament, tractarem d'aconseguir el preu més econòmic amb una companyia ètica.

 

OBRADOR

 

 

7. Quina serà la seva infrastructura? 

L’obrador disposarà de 

 • Magatzem de matèries primes 
 • Magatzem de producte intermig
 • SAS
 • Sala de pesatge
 • Sala de neteja
 • Sala neta per a sabons i cosmètica sòlida
 • Eixugador de sabons
 • Sala blanca per a cosmètica 
 • Sala d'envasat i acondicionat
 • Magatzem d'expedició
 • Zona de descans 
 • Zona administrativa 
 • Laboratori microbiologia

Els espais estaran adequats segons la normativa vigent pel que fa als materials, ventilació i il·luminació, sempre amb criteris respectuosos per al medi ambient.

 

8. Quins requisits cal tenir per entrar a l’obrador? (estudis, títols, experiència, tipus de productes a elaborar, certificacions, etc.)

 

Valorarem positivament totes les formacions que tingueu, però com que ens agrada conèixer-vos, abans de tot ens trobarem (personalment o online) i farem una petita entrevista per conèixer quin és el vostre cas i com us podem acompanyar.

 

9. Quin equipament tindrà l’obrador?

 

Al començament, i depenent del finançament que haguem obtingut partirem d’un equipament més bàsic o més complert, sempre comptant amb allò imprescindible. Escoltarem les vostres opinions com a sòcies, per a escollir quines seran les necessitats i prioritats, i anirem invertint segons els beneficis de la cooperativa. (Recordeu que som una cooperativa sense ànim de lucre i que per tant, els nostres beneficis es reinverteixen en la pròpia cooperativa). 

Entre totes les sòcies decidirem quins elements són més prioritaris per a l’obrador.

 

10. Si alguna usuària ja té algun tipus de maquinària voluminosa, la podríem deixar a les instal·lacions, o l’hauríem de portar cada vegada?

 

Sí, si l’obrador no disposa d’aquesta màquina, sempre i quan se segueixin els protocols de neteja, però en cap cas la cooperativa se’n podria fer responsable.

 

11. Els expedients d'avaluació i anàlisi de lot bàsiques, es podran fer al laboratori d’Avantva?

 

Aquests serveis han de ser externs a l’obrador, per tant també des de la cooperativa facilitarem que les sòcies pugueu enviar-ho als laboratoris on tinguem conveni per a obtenir un millor preu. La nostra tècnic us farà l’acompanyament i l’assessorament en aquests processos, i també  dins l’obrador podrem fer especificacions senzilles, com  d’aparença, color, i altres.

 

12. Hi ha algun tipus de restriccions amb el tipus de cosmètica que elaborem?

 

Podeu fer qualsevol tipus de cosmètica, sempre que l’obrador estigui preparat per a això. Disposarem de dues sales, una especial per a sabons i cosmètica seca, i l’altra per a la resta de cosmètica.

D'acord amb els valors de la nostra cooperativa, a l’obrador prioritzarem les artesanes que elaborin amb productes naturals, ecològics i de proximitat. Per aquest motiu, facilitarem la compra de matèries primes d’aquestes característiques, així com d’envasos a un preu assequible.

 

13. Podem utilitzar l’obrador per a organitzar tallers?

 

En un principi, l’obrador només és accessible per a les usuàries i una acompanyant. Per a fer tallers, disposem de la sala polivalent on hi ha un obrador agroalimentari.

 

14. Quantes persones alhora hi haurà produint?

 

Dins de la mateixa sala, només hi podrà haver la persona que hagi fet la reserva i una acompanyant. 

 

15. Quins seran els criteris de reserva per distribuir els horaris de venir a produir? 

 

Idearem un sistema de reserva online, per a gestionar-lo a través de la nostra intranet, que permeti reservar les sales amb suficient antelació, amb tanta flexibilitat com ens sigui possible.

 

16. Quin és el paper de la persona responsable? fa també d'assessora? de guia durant el nostre procés si ens estem iniciant?

 

La tècnic responsable i una altra persona de suport, vetllaran perquè tingueu tota la documentació al dia i a punt. Us acompanyaran amb el vostre procés de legalització de cada producte, us formaran i us assessoraran, entre altres coses. 

 

17. Quins espais de l’obrador hi haurà disponibles per persona (ex. emmagatzematge, assecador)?

 

Hi haurà  un espai disponible de matèries primes per a les usuàries. Tanmateix, d’acord amb els nostres valors, procurarem que totes les matèries primes comunes les pugueu aconseguir a millor preu i d'un mateix proveïdor, que treballi de forma ètica, responsable, i sostenible, fent sempre que sigui possible, que aquests proveïdors siguin de proximitat. D'aquesta manera també aconseguim que els ingredients siguin més frescos.

Dins de l’obrador hi trobarem l’assecador de sabons, amb espai suficient per a tothom. 

Si necessiteu que algú us talli els sabons, comprovi pH i empaqueti, perquè preveieu que no hi sereu, des d’Avantva us podem facilitar aquest servei. 

 

18. L’obrador tindrà segell ecològic?

 

El segell ecològic és un certificat que es posa a cada producte, per tant sou vosaltres que l’haureu de demanar, i aquesta certificadora visitarà l’obrador en el moment que sol·liciteu la certificació.

 

19. De quina manera es podrà participar dins l’obrador?

 

Ens agradaria que l’obrador fos autogestionat per totes vosaltres, i que tothom pogués participar-hi de forma activa, ja sigui aportant coneixements o iniciatives, propostes d’activitats, dinàmiques... Podem fer infinitat de coses! A més a més, les usuàries podreu gaudir de l'ús de la sala polivalent unes hores al mes de forma gratuïta. 

 

20. L'electricitat per abastir l'edifici serà provinent de fonts renovables?
 

Ens agradaria molt que l’Avantva estigués alimentat per les seves pròpies fonts renovables, tot i que encara està pendent de pressupost. El que us podem assegurar, és que si no és així, optarem per contractar energia neta. Està en els nostres valors!

 

21. Hi haurà mesures de seguretat a l'edifici?

 

Sí, hi haurà mesures per tal de garantir la seguretat a tot l'edifici de la cooperativa. 

 

22. Com es gestionarà la neteja? Què passa si un dia arribo i no m'ho trobo en condicions?
​​​​​​​

Dins de les bones pràctiques a l’obrador, també hem contemplat la neteja, així que es crearà un protocol per a unificar tots els criteris possibles. També tindrem  servei de neteja de suport. 

 

Tens més preguntes? Contacta amb nosaltres a hola@avantva.coop